کتاب

یاس های سرخ

این کتاب علاوه بر زندگی و وصیت ‏نامه شهدای کارمند، حاوی اطلاعات کلی هر شهید شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، عضویت، مدت حضور در جبهه، مسئولیت وضعیت تأهل، محل شهادت، مجروحیت و… به‏ همراه تصویری از شهید است.